Çek Gel Duası

Giden birisinin size geri gelmesi için Dua etmek çok etkili ve tecrübe edilmiş bir duadır. Yeter ki meşru bir amaç uğruna edilsin Allah'ın izniyle gitmiş, ayrılmış ve kaçmış birisinin size geri dönmesi için bu duadan mutlaka istifade etmenizi tavsiye ediyoruz. Bunu siz okuyabileceğiniz gibi başka birisine de okutabilirsiniz. Dua etmek en büyük silahınız olmalıdır bu da sizin samimiyetiniz Allah'a olan bağlılığınızın ne kadar güçlü olduğuna bağlıdır.

Çek Gel Duası

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca`nin gönlünü bana dost kil.

Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca`nin gönlünü çevir.

Bihakki Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol San`i büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattin: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca`nin gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevir, gayrilerinden gönlünü ayır.

Ahiyyen serahiyyen asbavüsin bihürmeti Hizir Aleyhisselâm Filanca`nin gönlünü bana dost kılı ver.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getür. Benim aşkımdan bikarar kılıver. Ilahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılı ver.

Ilâhî senin bin bir adin hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti Incil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-i Kerim.

Ve bihürmeti suhufi Idris Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti Imanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

Ilâhi senin lûtfun için ve senin in`Amin için ve senin ihsanin için.

Ilâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayinda çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Tesehhüd hürmeti için Filanca`nin gönlünü canini ve aşkını ve muhabbetini bana çevir, sen rast getir.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti Ibrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti Isa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Siddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, Ilâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca`nin gönlünü ve canini ve aklini ve fikrini bana dost ve benim askımdan bikarar kılı ver.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

Ilâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca`nin gönlünü bana çevir.

Ilâhi Musa Aleyhisselâm`in iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrari Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmi ravzasi ve hilyesi ve berati ve miraci ve kiyami ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, Ilâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, Ilâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca`nin aklına, Filanca`nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılı ver.

Ilâhi senin sirrin için, ve sübhani devrani hürmeti için, Ilâhi zinnuni disrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve mesari selem hürmeti için, Ilâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bagdadi hürmeti için, Ilâhi Seyh Sibli ve Imami Gazalî hürmeti için, Ilâhî Abdülmutasil, Ilâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Seyh Muhammed hürmeti için, Ilâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. Ilâhi imanli kullar âbidler ve sadiklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade seyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli seyin ve ileyhi türceun. Ilâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca`nin gönlünü ve canını bana çevir ve kalbini gayrilerden ayır.

Ilâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali ridvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. Ilâhi bihürmeti Hizir, Ilyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca`nin gönlünü bana dost kılı ver.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. Iyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve Israfile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete serrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayin sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, siratin müstekimin.

Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.

Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbigfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Çek Gel Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları